Steg 3 –  välj tjocklek och format

Gå till steg nummer 2

Standardtjockleken för köksskivor som rekommenderas är 30 mm men kan även erhållas i 20 och 40 mm.

Självklart är elegantast en skarvfri bänkskiva, men oftast är fogar oundvikliga. Antingen finns det inte stenskivor i tillräckligt stora mått eller så kan bänkskivan bli för kolossal att fraktas och installeras. Också om bänkskivan har stora öppningar för ho och häll, kan behoven på hållfasthet begränsa storleken på skivan.

Gå till steg nummer 4