Steg 6 –  Välj monteringsalternativ för häll och ho

Gå tillbaks till steg 5

Montering_for_ho_och_hall

Gå till nästa steg 7