Garanti

10 års garanti på alla våra stenskivor

Garantin gäller på produkter och installationer där skadan har uppstått på grund av tillverknings- eller installationsfel.
Om det skulle hända att stenen är skadad, repad eller att måtten inte stämmer vid leverans, kommer köparen antingen att få en ny skiva eller erhålla ersättning. 

För att garantin ska gälla krävs att:

  • Mätningen, transporten och installationen av stenskivorna är gjorda av vår personal. Om produkten har modifierats på egen hand kommer garantin inte gälla.
  • Stenskivorna har använts bara till det ändamål de är tilltänkta. Vanvård av stenskivan täcks inte av garantin. Med vanvård menas mekaniska, kemiska och värmeskador som har orsakats av kunden.
  • Stenskivorna har tagits hand om på ett välbetänkt sätt. Skivorna har rengjorts och polerats med jämna mellanrum med de medel som är tilltänkta för den specifika stensorten.

 

Om stenskivorna är en naturprodukt, kan vi inte garantera att stenens färg, mönster eller yta överensstämmer exakt med stenprover. 

Garantin täcker inte normalt slitage, fläckar, skärmärken, hack, stötar, repor eller skador som orsakats av slag eller olyckshändelse. Garantin omfattar inte skador som uppstått indirekt eller till följd av användandet av produkten.

En garantiåtgärd förlänger inte produktens garantitid.

Garantin kan ej överlåtas.