Garanti

10 års garanti på alla våra stenskivor

   Garanti på stenskivorGarantin gäller på produkter och installationer där skadan har uppstått på grund av tillverknings- eller installationsfel.
Om det skulle hända att stenen är skadad, repad eller att måtten inte stämmer, kommer köparen antingen att få en ny skiva eller erhålla ersättning. 

 

För att garantin ska gälla krävs att:

 • Mätningen, transporten och installationen av stenskivorna är gjorda av vår personal. Om produkten har modifierats på egen hand kommer garantin inte gälla.
 • Stenskivorna har använts bara till det ändamål de är tilltänkta. Vanvård av stenskivan täcks inte av garantin. Med vanvård menas mekaniska, kemiska och värmeskador som har orsakats av kunden.
 • Stenskivorna har tagits hand om på ett välbetänkt sätt. Skivorna har rengjorts och polerats med jämna mellanrum med de medel som är tilltänkta för den specifika stensorten.

Eftersom stenskivorna är en naturprodukt kan vi inte garantera att stenens färg, mönster eller yta överensstämmer exakt med stenprover. 

Garantin täcker inte normalt slitage, fläckar, skärmärken, hack, stötar, repor eller skador som orsakats av slag eller olyckshändelse. Garantin omfattar inte skador som uppstått indirekt eller till följd av användandet av produkten.

En garantiåtgärd förlänger inte produktens garantitid.

Garantin kan ej överlåtas.


Intresseanmälan   10 års garanti på alla våra stenbänkskivor
Beställning steg för steg

1. Välj en stensort.
2. Välj tjocklek på stenen.
3. Välj kantprofil.
4. Behandling av synliga hörn.
5. Mät skivornas längd och djup.
6. Välj håltyp för häll och diskho.
7. Andra urfräsningar och hål (blandare mm)
8. Mät centrummått för diskho, häll och andra eventuella öppningar.
För dig som gillar bänkskivor i natursten!
 
likeNöjd-kund-garanti
Vi vill ha bara nöjda kunder och därför strävar vi alltid efter att ge den bästa servicen och finaste kvalitén till dig. Vi är säkra på att de bästa referenserna kommer från kunder som är nöjda hela vägen från beställning till installation.

Order Step by Step

 1. Select a stone. 
 2. Choose the thickness of the stone. 
 3. Select edge profile. 
 4. Choose treatment of visible corners. 
 5. Measure the length and depth of the discs. 
 6. Select hole type for cooktop and sink. 
 7. Other cut-outs and holes (faucet, etc.) 
 8. Measure center dimensions for sink, hob and other possible openings.
Top