Hur det fungerar

stensort

1. Välj en stensort

tjocklek

2. Välj tjocklek på stenen

kantprofil

3. Välj kantprofil

hörn

4. Behandling av synliga hörn.

mätning

5. Mät skivornas längd och djup.

Diskho test

6. Välj håltyp för häll och diskho