Miljöpolicy

Hänsyn till miljön är en viktig del av Granitkungens arbetssätt. Vi strävar efter ett integrerat miljötänkande och engagemang hos våra medarbetare. Vi arbetar med att samordna och effektivisera på ett sätt som leder till ständiga förbättringar. Granitkungen eftersträvar hushållning av resurser och material – med källsortering, dubbelsidiga dokument, fakturahantering på pdf mm.