Tenax Carekit - Quartz Textured Surfaces

490.00kr

Innehåller:

  • Briotop: universal rengörin för vardaglig underhåll 150 ml.
  • Quartz Ax Cleaner: Koncentrerat surt avkalkningsmedel för att ta bort envis smuts 150ml.
  • Quartz Toner: fläckbeständighet förstärkare specifik för agglomerat, godkänt för kontakt med livsmedel. 150ml.